Som takstmann er vi opptatt av kvalitet, og det gjenspeiles i alt arbeidet vi utfører for våre kunder.

Produkt- og bransjekompetanse

Våre ansatte innehar høy kompetanse på våre produkter, og sørger for at du som kunde får de råd og tips du trenger!

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføringen er fornøyde kunder. Nettopp derfor er kundens ønsker i fokus, uavhengig av type arbeid som skal utføres.

Kvalitetsbevisst

Siden selskapets oppstart har kvalitet vært en av våre fokusområder. Vi vet at kvalitet skaper trygghet. Vi sørger for at våre produkter til en hver tid lever opp til dagens standard og krav.

Om oss

Taksering og kontroll i Arendal, Agder og omegn

Takstmann Roy Paulsen utfører boligsalgsrapport og tilstandsanalyse, skade- og reklamasjonsrapport, samt låne- og verditakst av privateiendommer.

Roy Paulsen har drevet som byggmester siden 1978 og har stor erfaring fra entreprenørvirksomhet i og rundt Arendal. Han har bred kompetanse og kan vise til en mangfoldig portefølje som rommer alle typer private og offentlige bygg.

Paulsen tar oppdrag i Arendal, Grimstad, Tvedestrand og Froland. Han kan også ta oppdrag i Aust-Agder forøvrig, Vest-Agder og Telemark. Vi er medlem av NITO Takst.

 

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Norsk Takst

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Oslo Håndverks & Industriforening

OHIF er åpen for alle håndverks- og industribedrifter i Oslo og omegn og arbeider næringspolitisk for å ivareta interessene til medlemsbedriftene overfor myndigheter og andre.

Har du et prosjekt du trenger hjelp til?

Trenger du en kyndig takstmann til å hjelpe deg videre i prosessen. Ta kontakt, vi hjelper deg gjerne!

Tjenester

Uavhengig Kontroll For Din Bolig

Nye regler for uavhengig kontroll gjelder fra 1. januar 2013. Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og for å redusere byggefeil. Alle bygg, boliger og fritidsboliger er pålagt uavhengig kontroll.

Roy Paulsen tilbyr uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom. Den uavhengige kontrollen skal sjekke at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at byggearbeidet er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser og at prosjektering av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift.

Uavhengig kontroll skal gjennomføres innenfor områder i tiltaket som har betydning for liv, helse og sikkerhet og der byggefeil kan utgjøre store samfunnsøkonomiske konsekvenser.

 
 
Verdi- og lånetakst

Ved salg av eiendom, refinansiering, skifte og overdragelse innen familie er en verditakst et godt grunnlag for rett pris.

Beliggenhet, utsikt, sol og kommunikasjon er viktige faktorer som vi tar hensyn til når vi vurderer eiendommens verdi. Taksten inneholder også bygningenes areal og en enkel teknisk beskrivelse.

 
 
Reklamasjonstakst

Rapporten her vurderer de aktuelle bygningsdeler mot et referansegrunnlag og konkluderer hvorvidt det foreligger svikt i forhold til referansegrunnlaget eller ikke.

Det blir også foreslått utbedringstiltak og kalkulert kostnader for utbedring. Dette grunnlaget kan brukes som krav mot selger, forsikringsselskap eller entreprenør.

 
 
Tilstandsrapport

I en tilstandsrapport skal man registrere og vurdere tilstanden til en bygning eller deler av bygning. Resultatet gir en pekepinn for økonomiske beregninger eller arbeider som må utbedres.

Tilstandsrapporter brukes som grunnlag for mange forskjellige formål, for eksempel ferdig befaring, garantibefaring, taksering, kjøp og salg av eiendommer, planlegging av ombygging og vedlikehold, men også som grunnlag for krav mot forsikringsselskap og entrepriser.

 
 
 
Skadetakst

Når du får en skade vil forsikringsselskapet ofte kontakte en skadetakstmann, for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatning. I noen tilfeller får takstmann også i oppdrag å styre reparasjonsarbeidene.

Som huseier kan man være uheldig å bli utsatt for skade på eiendommen. Ved større skader som f.eks brannskader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Skjønn er en «minirettsak» hvor forsikringsselskap og skadelidte oppnevner hver sin skjønnsmann som skal bli enige om forsikringsoppgjøret.

Hvis skaden er naturskapt og kan skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd, brukes naturskadetaksering.

 
 
 
 
Energi tilskudd fra Enova

Du får inntil 150.000 kroner i støtte når du oppgraderer bygningskroppen på huset ditt

Støtte til oppgradering av bygningskroppen er for deg som tenker helhet når du pusser opp, og inkluderer omfattende energitiltak i oppgraderingen. Tiltaket innebærer en forbedring av varmeisolasjonen i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur. En slik oppgradering vil redusere varmetapet betydelig og dermed bidra til lavere energibruk og reduserte kostnader. Med på kjøpet får du et lunere inneklima og økt bokomfort.

Oppgradering av bygningskroppen egner seg godt for deg som:

  • Skal i gang med en større endring av boligen.
  • Skal gjøre noe med for eksempel tak, kledning eller vinduer.
  • Har anledning til å bedre boligens energistandard.
  • Har en bolig fra 80-tallet eller eldre.
  • Ønsker å oppgradere boligen til dagens byggestandard eller høyere.
  • Ønsker et godt inneklima og lavere energiutgifter.
  • Ønsker en moderne og funksjonell bolig som krever mindre vedlikehold.

Besøk Enova sine sider her.

Ta kontakt, så ser vi på hvilke tiltak som må til for å få støtte fra Enova.

 
 
 
Byggelånskontroll

I de fleste byggeprosjekter forlanger långiver/banken en byggelånskontroll i forbindelse med at det skal ytes et korsikt lån (byggelån) i byggeperioden. Betalingsplanen skal stå i forhold til fremdriftsplanen.

Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan. Fakturaer godkjennes i forhold til den reelle fremdriftsstatusen og det faktiske utførte arbeid.

Byggelåns kontrollør sjekker at det er samsvar mellom fakturert og utført. Her lages et kalkyle oppsett på prosjektet og faktura legges inn etter fremdrift. Rapport sendes , slik at byggherre og bank , har full over sikt.

 
 

Areal

BRUTTOAREAL (BTA);

er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside og til midt i vegg mot evt. naboleilighet eller fellesdel (for eksempel trapperom). hus.

BRUKSAREAL (BRA)

er det areal som ligger innenfor omsluttende vegger (innside yttervegg og vegg mot evt. nabo eller fellesdel) fratrukket piper og kanaler som er over 0,5 kvadratmeter og vegger over 0,5m.

P-rom

er bruksarealet av boligens primærdel, som betyr rom som stue, kjøkken, bad og andre rom man naturlig oppholder seg i.

Dokumenter

NØDVENDIGE DOKUMENTER TIL TAKSTEN

Foruten taksering av selve eiendommen skal takstmannen kontrollere hjemmelsdokumenter, eiendommens registerbetegnelse, eiendommens arealer samt andre dokumenter. Ved taksering er det en fordel at takstmannen får tilgang på nødvendige dokumenter. Når dokumentene foreligger ved befaring sparer oppdragsgiver både tid og eventuelle kostnader takstmannen har ved innhenting av nødvendig dokumentasjon.

FOR ENEBOLIGER / TOMANNSBOLIGER

Skjøte, eventuell festekontrakt, kjøpekontrakt, målebrev eller delingsforretning, situasjonskart, tegninger, oppgave over kommunale avgifter, forsikringspolise, ligningsverdi, tidligere takster mm.

FOR EIET SEKSJON:

Skjøte, kjøpekontrakt, tegninger, seksjonsbegjæring, fellesutgifter, siste årsberetning med regnskap for sameiet, ligningsverdi, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.

FOR BORETTSLAG- OG AKSJELEILIGHETER: 

Adkomstdokumentetene (normalt deponert hos utlåner eller forretningsfører) evt. depoterklæring, kjøpekontrakt, siste årsberetning med regnskap, oppgave over andel fellesgjeld/formue (ligningsoppgave), husleie, tegninger, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.