Taksering av bygg og bolig

Kontakt oss

Boligsalgsrapport – for en tryggere handel

Boligsalgsrapporten gir grundigere informasjon enn en vanlig takst. Forhold som tradisjonelt skaper mange konflikter i ettertid får økt oppmerksomhet her. Dette gir selger og kjøper et verktøy som skaper trygghet ved et eierskifte. Rapporten er hovedsakelig en tilstandsanalyse hvor det er lagt vekt på å fremstille de byggetekniske forholdene som er relevante ved skifte av bolig.

Boligsalgsrapporten forutsetter at selger fyller ut et egenerklæringsskjema. Dette er standardisert og er en sjekkliste som er enkel å bruke. Den får selger til å tenke gjennom forhold som er relevante ved eierskifte, og den er til god hjelp for takstmannen ved befaring. Resultatet av å benytte boligsalgsrapport vil være mindre usikkerhet og færre tvister.

Tilstandsanalyse

I en tilstandsanalyse registreres og vurderes tilstanden til en bygning. Resultatet gir en pekepinn for økonomiske beregninger eller arbeider som må utbedres. Tilstandsanalyser brukes som grunnlag for mange forskjellige formål, som for eksempel:

  • Ferdigbefaring
  • Garantibefaring
  • Taksering
  • Kjøp og salg av eiendommer
  • Planlegging av ombygging og vedlikehold
  • Grunnlag for krav mot forsikringsselskap og entreprenør

Verdi- og lånetakst

Ved salg av eiendom, refinansiering, skifte og overdragelse innen familie er en verditakst et godt grunnlag for rett pris. Beliggenhet, utsikt og sol er viktige faktorer som jeg tar hensyn til når jeg vurderer eiendommens verdi. Taksten inneholder også bygningenes areal og en enkel teknisk beskrivelse. En verditakst inneholder ikke detaljerte vurderinger og beskrivelser av tilstand. I forbindelse med salg av bolig anbefaler jeg boligsalgsrapport, som også kan inneholde verditaksering av eiendommen.

Skadetakst

Når du får en skade vil forsikringsselskapet ofte kontakte en skadetakstmann for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatning. I noen tilfeller får takstmann også i oppdrag å styre reparasjonsarbeidene.

Ved større skader som for eksempel brannskader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Skjønn er en «minirettssak» hvor forsikringsselskap og skadelidte oppnevner hver sin skjønnsmann som skal bli enige om forsikringsoppgjøret.

Hvis skaden er naturskapt og skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd brukes naturskadetaksering.

Reklamasjonsrapport

En reklamasjonsrapport vurderer de aktuelle bygningsdeler mot et referansegrunnlag og konkluderer hvorvidt det foreligger svikt i forhold til referansegrunnlaget. Det blir også foreslått utbedringstiltak og kalkulert kostnader for utbedring. Dette grunnlaget kan brukes som krav mot selger, forsikringsselskap eller entreprenør.

Kontakt

Roy Paulsen

 Jens Gjerløwsvei 14,
   4841 Arendal