Andre takseringstjenester

Kontakt oss

Byggelånskontroll

Banken forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for långiver dersom entreprenøren ikke er i stand til å gjøre opp for seg. Jeg gjør spesielt oppmerksom på at byggelånskontrollen jeg utfører kun rapporterer fremdrift. Ingen teknisk kontroll.

Kontroll av dokumenter
I forbindelse med byggelånskontroll, trenger jeg kontraktdokumenter, tegninger, beskrivelser m.m. Etter hvert som entreprenør sender faktura til deg, vil jeg skanne inn disse og lage et fakturaoppsett til banken.

Hvordan foretas byggelånskontroll?
Ved normale forhold vil det være tilstrekkelig med 3-4 byggeplassbesøk i løpet av byggeperioden. Disse besøkene legger jeg opp etter betalingsintervallene til utførende entreprenører.

Uavhengig kontroll

Alle bygg, boliger og fritidsboliger er pålagt uavhengig kontroll. Takstmann Roy Paulsen har sentral godkjenning for å utføre dette. Hensikten med en uavhengig kontroll er å sørge for at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggefeil. Uavhengig kontroll skal gjennomføres innenfor områder i tiltaket som har betydning for liv, helse og sikkerhet og der byggefeil kan utgjøre store samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Den uavhengige kontrollen skal sjekke:

 • at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene
 • at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser
 • at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift

Jeg tilbyr uavhengig kontroll av:

 • lufttetthet
 • våtrom
 • bygningsfysikk
 • konstruksjonssikkerhet
 • brannsikkerhet

Sluttrapport og kontrollerklæring skal sendes inn for å få ferdig attest.

Energirådgivning

Du får inntil 7.500 kroner i støtte når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din. Lurer du på hvilke energitiltak du bør gjennomføre i huset ditt? Svarene får du ved å hyre inn en energirådgiver.

 • Kartlegging av boligens tilstand
 • Energimerke
 • Plan med tiltak som vil redusere energibruken

Planen gjør det enklere å vurdere hvilke energitiltak du skal gjennomføre. Enova støtter en rekke av tiltakene med tilskudd på 100.000 - 150.000 kroner.

Oppgradering av bygningskropp

Du kan få inntil 150.000 kroner i støtte når du oppgraderer bygningskroppen på huset ditt. Tiltaket innebærer en forbedring av varmeisolasjonen i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur.

Oppgradering av bygningskroppen egner seg godt for deg som:

 • skal i gang med en større endring av boligen
 • skal gjøre noe med for eksempel tak, kledning eller vinduer
 • har anledning til å bedre boligens energistandard
 • har en bolig fra 80-tallet eller eldre
 • ønsker å oppgradere boligen til dagens byggestandard eller høyere
 • ønsker et godt inneklima og lavere energiutgifter
 • ønsker en moderne og funksjonell bolig som krever mindre vedlikehold

Kontakt oss

Roy Paulsen

 Jens Gjerløwsvei 14,
   4841 Arendal